Dydaktyka przedmiotów humanistycznych

Rok akademicki 2020/2021

Cel zajęć: Przygotowanie doktorantów w zakresie dydaktyki szczegółowej, niezbędne do planowania i programowania działań dydaktycznych dla studentów kierunków humanistycznych.

Skip to content