Seminaria naukowe

Semestr letni 2019/2020

Poniżej znajdują się seminaria oferowane przez Szkołę Doktorską Szkoły Nauk Humanistycznych dla doktorantów i doktorantów ze wszystkich dyscyplin.


Invited Lectures in the Humanities

Doctoral School of the Humanities AMU

Więcej informacji na stronie cyklu


Dialog chrześcijańsko-żydowski w świetle Ewangelii i nauczania Kościoła

Wydział Teologiczny


Historyczne i współczesne orientacje w humanistyce

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Interdyscyplinarne badania muzyki wobec idei jedności nauki  

Wydział Nauk o Sztuce


Semestr letni 2020/2021


The Anthropocene: The Environmental Humanities and Visual Culture

Wydział Filozoficzny