Warsztat badacza

Rok akademicki 2019/2020

Zajęcia koordynowane centralnie przez Szkołę doktorską UAM

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Ryszard Naskręcki