Zajęcia specjalistyczne

Semestr letni 2019/2020

Poniżej znajdują się zajęcia specjalistyczne oferowane przez Szkołę Doktorską Szkoły Nauk Humanistycznych dla doktorantów i doktorantów ze wszystkich dyscyplin.


Chinese Philosophy of History

Faculty of Philosophy


Rola synodów Kościoła starożytnego w kształtowaniu doktryny teologicznej i zasad życia społecznego (I-VI w.)

Wydział Teologiczny


Badania humanistyczne i społeczne (III). Wobec wyzwań współczesnej nauki

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Ludyzm w kulturze

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Transdyscyplinarne badania ‘skoncentrowane na problemie’ oraz ‘oparte na sztuce’

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Muzeum, wystawa, eksponat

Wydział Nauk o Sztuce


Władza i panowanie w starożytności

Wydział Historii


Między zawsze a nigdy. Wybrane problemy myślenia historycznego

Wydział Historii


Rządzący i rządzeni. Narodziny i funkcjonowanie nowoczesnego społeczeństwa XVIII-XXI w.

Wydział Historii


Historia w nas i wokół nas. Idee – obrazy – instytucje

Wydział Historii


Władza a społeczeństwo w systemach autorytarnych na przykładzie II Rzeczpospolitej

Wydział Historii

Antropologia społeczno-kulturowa

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Humanistyczne drogi archeologii

Wydział Archeologii


Przestrzeń polskości w XX wieku. Geopolityka – władza – diaspora

Wydział Historii


Warsztat badawczy archeologa-humanisty

Wydział Archeologii


Liberal Arts and Sciences. Wizja edukacji uniwersyteckiej między tradycją a nowoczesnością

Wydział Historii


Semestr zimowy 2020/2021


Nauka w społeczeństwie. Wstęp do studiów nad nauką i techniką

Wydział Filozoficzny


Peryferyjna białość. Polskie tożsamości i rasa