Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety oceniającej pracowników badawczo-dydaktycznych za rok akademicki 2023/2024. Ankieta jest dostępna w systemie USOS.

Wasze opinie są dla nas niezwykle cenne i mają bezpośredni wpływ na doskonalenie jakości kształcenia oraz pracy naukowej w naszej uczelni. Dzięki Waszym odpowiedziom możemy lepiej zrozumieć, które obszary wymagają poprawy i jakie są Wasze oczekiwania względem naszych pracowników.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie Wam tylko kilka minut. Dziękujemy za Wasz czas i zaangażowanie.

Termin wypełnienia ankiety upływa 30 czerwca 2024 roku.

Skip to content