Harmonogram dla rocznika 2023/2024

Element programu kształcenia Nazwa przedmiotu w j. polskim Nazwa przedmiotu w j.angielskim Liczba godzin wydział prowadzący język typ zjęć zaliczenie semestr
obowiązkowy 1 rok Metodologia Methodology 15 WNoSZ Piotr Podlipniak 7,5 h, Paweł Leszkowicz7,5h polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowy 2 rok Specyfika pracy w dyscyplinie Specificity of research work in the discipline 15 WNoSZ Ewa Schreiber-9h ,Magdalena Radomska-2h, Kamila. Kłudkiewicz-2h, Wojciech Brilowski-2h polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowe do wyboru-fakultet Problemy estetyczne w muzyce Aesthetic problems in music 15 WNoSZ Ewa Schreibe polski fakultet zal z oceną letni
wykład specjalistyczny obowiązkowy do wyboru Malarstwo i czas Painting and time 15 WNoSZ Łukasz Kiepuszewski polski wykład zal z oceną zimowy
wykład specjalistyczny obowiązkowy do wyboru Współpraca twórcza w historii muzyki Creative collaborative in the history of music 15 WNoSZ Hanna Kicińska polski wykład zal z oceną zimowy
wykład specjal obowiązkowy do wyboru Współczesna recepcja sztuki pradziejowej: estetyka, tożsamość i polityka Contemporary reception of prehistoric art: aesthetics, identity and politics 15 Archeologia Andrzej Rozwadowski, polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowy 2 rok Specyfika pracy w dyscyplinie Specificity of research work in the discipline 15 Archeologia M. Szmyt, J. Czebreszuk polski wykład zal z oceną letni
obowiązkowy 1 rok Metodologia archeologii Methodology of archaeology 15 Archeologia Danuta Minta-Tworzowska polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowe seminarium naukowe Wybrane problemy badań nad świadectwem Selected problems in testimony research 15 Nauki Teologiczne ks. Piotr Rossa polski wykład zal z oceną letni
obowiązkowe seminarium naukowe Od filozofii religii do filozofii doświadczenia religijnego. Nowe trendy we francuskiej myśli religijnej From philosophy of religion to philosophy of religious experience. On new tendencies in contemporary religious thought 15 Nauki Teologiczne ks. dr P. Zgórecki polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowy 1 rok – metodologia Metodologia badań naukowych w naukach teologicznych Methodology of scientific research in theological sciences 15 Nauki Teologiczne Tadeusz Filemon Janka OFM polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowy 2 rok Specyfika pracy w dyscyplinie: nauki teologiczne Work specification in the discipline: Theology 15 Nauki Teologiczne Elżbieta Kotkowska polski warsztat egz z oceną zimowy
obowiązkowe do wyboru-fakultet Nauczanie społeczne Ojców Kościoła Social Teaching of the Fathers of the Church 15 Nauki Teologiczne Michał Kieling polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowe do wyboru-fakultet Współczesna duchowość maryjna Contemporary Marian Spirituality 15 Nauki Teologiczne o. prof. Bogusław Kochaniewicz polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowe do wyboru-fakultet Synodalność w życiu Kościoła Synodality in the life of the Church 15 Nauki Teologiczne prof. UAM. Dr hab. Jolanta Kurosz polski wykład zal z oceną letni
obowiązkowe do wyboru-fakultet Philosophy of ecumenism and Intercultural Dialogue Philosophy of ecumenism and Intercultural Dialogue 15 Nauki Teologiczne dr Bartłomiej Sipiński angielski wykład zal z oceną letni
wykład specjalistyczny obowiązkowy do wyboru Eucharystia sakramentem jedności The Eucharist is the sacrament of unity 15 Nauki Teologiczne ks. prof. UAM Paweł Kiejkowski polski wykład zal z oceną zimowy
wykład specjalistyczny obowiązkowy do wyboru Potrzeba nowej apologetyki w kontekscie osiagniec nauk humanistyvznych i społecznych The need for a new apologetics in the context of the achievements of the humanities and social sciences 15 Nauki Teologiczne Elżbieta Kotkowska polski wykład zal z oceną letni
obowiązkowy SEMINARIUM Filozofia człowieka 15 Filozofia Mariusz Moryń polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowy 2 rok Specyfika pracy w dyscyplinie filozofia Specifics of philosophical research 15 Filozofia Bartosz Kaluziński polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowy 1 rok Metodologia -„Badania transdyscyplinarne: nowe metodologie” Methodology-Transdisciplinary research: the new methodologies 15 Nauki o kulturze i religii Ewa Rewers polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowy 2 rok Specyfika pracy w dyscyplinie (etnologia i antropologia kulturowa) The specificity of work in the discipline (ethnology and cultural anthropology) 15 Nauki o kulturze i religii Adam Pomieciński polski wykład egz z oceną zimowy
wykład specjalistyczny obowiązkowy do wyboru Tradycja obyczajowa we współczesnej rzeczywistości kulturowej w Polsce Custom tradition in contemporary cultural reality in Poland 15 Nauki o kulturze i religii prof. Jan Grad polski wykład zal z oceną
obowiązkowe seminarium naukowe Interdyscyplinarne seminarium naukowe Anthropology 15 Nauki o kulturze i religii Wojciech Dohnal polski wykład zal z oceną
wykład specjalistyczny obowiązkowy do wyboru Sztuka współczesna wobec wyzwań nauki Contemporary art and the challenges of science 15 Nauki o kulturze i religii prof. Marianna Michałowska polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowe do wyboru-fakultet Kultura Głuchych – aspekty artystyczne i emancypacyjne Deaf culture – artistic and emancipatory aspects 15 Nauki o kulturze i religii dr Juliusz Iwanicki polski wykład zal z oceną zimowy
obowiazkowe 3 rok Warsztaty umiejętności miękkich Soft skills workshops 15 Nauki o kulturze i religii Marek Chojnacki polski warsztat zal z oceną letni
obowiązkowy 1 rok Metodologia Methodology 15 Historia Ewa Domańska polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowy 2 rok Specyfika pracy w dyscyplinie Specificity of research work in the discipline 15 Historia Michał Zwierzykowski polski konwer zal z oceną zimowy
obowiązkowe do wyboru-fakultet Początki nowoczesnej metody badań historycznych 15 Historia prof. Maciej Dorna polski wykład zal z oceną letni
obowiązkowe do wyboru-fakultet Wartości jako metody w badaniach humanistycznych Values as methods of research in the humanities 15 Historia Ewa Domańska polski/angielski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowe do wyboru-fakultet Religion and Politics in the 19th century Religion and Politics in the 19th century 15 Historia Chris Korten angielski wykład zal z oceną zimowy
wykład specjalistyczne obowiązkowy do wyboru Starożytne Rzymianki jako córki, matki i babcie. Wybrane aspekty historii kobiet Ancient Roman women as daughters, mothers and grandmothers. Selected aspects of women’s history 15 Historia Anna Tatarkiewicz polski wykład zal z oceną zimowy
wykład specjalistyczny obowiązkowy do wyboru Władza a społeczeństwo w systemach autorytarnych na przykładzie II Rzeczpospolitej Power and society in authoritarian systems on the example of the Second Republic 15 Historia Piotr Okulewicz polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowe 1 rok dydaktyka akademicka Academic Teaching 15 Historia Danuta Konieczka-Śliwińska polski wykład zal z oceną zimowy
obowiązkowe do wyboru-fakultet Academic writing Academic Writing 15 Thomas Anessi angielski wykład zal z oceną letni
obowiązkowy 1 rok warsztat badacza 30 Filozofia dr Paweł Mazur polski zal z oceną

Edit Table

 

Plan zajęć prowadzonych w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM w roku akademickim 2023/2024

I rok
I semestr

 

ZAJĘCIA OD 23 PAŹDZIERNIKA 2023 DO 15 GRUDNIA 2023

 

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8:00 - 9:30
9:45 - 11:15Metodologia badań naukowych w naukach teologicznych- NT-ks. Tadeusz Filemon Janka OFM (15h) WTMetodologia-NSZ Prof. Piotr Podlipniak, Paweł Leszkowicz (15h) sala 3.106
11:30 - 13:00Metodologia WF Kampus Ogrody sala 213, budynku C ul. Szamarzewskiego 89Metodologia -NKR-Badania transdyscyplinarne: nowe metodologie, prof. E. Rewers, Kampus Ogrody, sala 30Warsztat badacza (30h) Dr Paweł Mazur sala 3.106 REALIZACJA OD 26.10.2023 DO 23.02.2024
11:30 - 13:00Metodologia-WA-prof. D. Minta-Tworzowska (15h) Sala 3.106
13:15 - 14:45
15:00 - 16:30Dydaktyka akademicka prof. D. Konieczka-Śliwińska (15h) sala 3.68 25.10, 8.11., 15.11, 29.11, 13.12, 10.01, 24.02, 1.02.
16:45 - 18:15Metodologia-WH-prof. E. Domańska (15h) sala 3.68
18:30 - 20:00

Skip to content