RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA 2022/2023

Plan zajęć prowadzonych w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM w roku akademickim 2022/2023

I rok
II semestr

 

II A zajęcia 1 III – 20 IV II B zajęcia 26 IV – 15 VI

 

Godzinaśrodaczwartekśrodaczwartek
8:00 - 9:30Warsztat badacza WA prof. E. Bugaj, M. Ignaczak, M. M. Pawleta, A. Różański sala sala 1.48Warsztat badacza WF prof. B. Chomański Kampus Ogrody Wydział Filozoficzny sala 215Warsztat badacza WA prof. E .Bugaj, M. Ignaczak, M. Pawleta, A. Różański sala, sala 1.48Warsztat badacza WF prof. B. Chomański Kampus Ogrody Wydział Filozoficzny sala 215
9:45 - 11:15Warsztat badacza-NKR, prof. A. Skórzyńska, A. Lis-Plesińska, M. Krawczak, sala 1.48Warsztat badacza-NKR, prof. A. Skórzyńska, A. Lis-Plesińska, M. Krawczak, sala 1.48Warsztat Badacza WH Prof. K. Balbuza, sala 1.50
11:30 - 13:00Warsztat badacza NSZ-prof. J. Humięcka -Jakubowska sala 1.48Warsztat Badacza WH Prof. B. Manyś sala 1.50Warsztat badacza NSZ-prof. J. Humięcka -Jakubowska sala 1.48
13:15 - 14:45
15:00 - 16:30
16:45 –18.15
18:30 - 20:00

I, II, III, IV rok (15h)
II semestr

 

II A zajęcia 1 III – 20 IV II B zajęcia 26 IV – 15 VI

 

Godzinaśrodaczwartekśrodaczwartek
8:00 - 9:30Z.S.-Apokalipsa jako objawienie sensu dziejów, prof. P. Podeszwa Wydział Teologiczny, ul. Wieżowa 2/4, budynek B, sala DZ.F.-25 lat pojednania w Rwandzie - przebaczenie i pojednanie w kontekście religijnej i politycznej kultury Rwandy, prof. D. Stelmach Wydział Teologiczny, ul. Wieżowa 2/4, budynek B, sala D

Godzina 9.00
Z.S.-Dziedzictwo i historia publiczna w Azji Wewnętrznej, prof. Z. Szmyt sala 2.122
Z.S.-Formy państw starożytnych, prof. K. Ilski Sala 3.131

Z.F.Słowianofilstwo - dyskurs tożsamościowy między etnosem a narodem, prof. M. Michalski Sala 3.135
Z.F.-Wybrane zagadnienia współczesnej kultury z perspektywy filozoficznej, prof. P. Strzyżyński Wydział Teologiczny, ul. Wieżowa 2/4, budynek B, sala D
9:45 - 11:15Academic writing T. Anessi Z.F. Sala 1.49Z.S-Komunizm w Polsce. Budowa systemu, walka z systemem-prof. S. Jankowiak Sala 3.131
11:30 - 13:00Z.S.-Sprawczość fotografii, prof. D. Łuczak Sala 3.131Z.F.- O muzyce na peryferiach uwagi, prof. J. Humięcka-Jakubowska Sala 1.48
13:15 - 14:45WTOREK-9.30
S.N.Antropologia prof. W. Dohnal Sala 2.122
15:00 - 16:30
16:45 –18.15
18:30 - 20:00

I rok
I semestr

 

I A zajęcia 12 X – 8 XII I B zajęcia 14 XII – 14 II

 

Godzinaśrodaczwartekśrodaczwartek
8:00 - 9:30
9:45 - 11:15Metodologia-WT-prof. Tadeusz Filemon Janka OFM (15h) WTMetodologia-NSZ-prof. Piotr Podlipniak M. Radomska, sala (15h) sala 3.106Warsztat badacza-WT-prof.. Jolanta Kurosz (5h), Mirosław Gogolik(5h), Jan Grzeszczak(2h),Jan Grzeszczak(4h),Michał Kieling(2h),Paweł Zając(2h),Piotr Piasecki (10h) WT
11:30 - 13:00Metodologia NKR prof. E. Rewers ul. Szamarzewskiego 89a s.30 (15h)

Metodologia WA- prof. D.Minta-Tworzowska (15h) sala 1.48
13:15 - 14:45
15:00 - 16:30Dydaktyka akademicka prof. D. Konieczka-Śliwińska (15h) sala 1.44Dydaktyka akademicka prof. D. Konieczka-Śliwińska sala 1.44
16:45 –18.15Metodologia WH- prof. E.Domańska sala 3.95 (15h)
18:30 - 20:00

I, II, III, IV rok (15h)
I semestr

 

I A zajęcia 12 X – 8 XII I B zajęcia 14 XII – 14 II

 

Godzinaśrodaczwartekśrodaczwartek
8:00 - 9:30Specyfika pracy w dyscyplinie, E. Schreiber-9h ,Ł. Kiepuszewski-2h, P.Korduba-2h, T. Ratajczak-2h NSZ sala 1.49Z.S.-Niedziela dniem tożsamości chrześcijańskiej, prof. D. Kwiatkowski WTZ.F.-Interdyscyplinarne studia nad muzyką popularną, prof. J. Kasperski sala 1.49

Z.F.-Współczesne aspiracje partykularne przyczyną kryzysu powszechnego w prawosławiu, prof. J. Moskałyk WT
S.N.-Filozofia człowieka, prof. M. Moryń sala 1.49
9:45 - 11:15S.N. Wokół aktualnych zagadnień współczesnej teologii -prof. P. Lewandowski(2h) A. Sikora(2h), M. Szczepaniak(2h),P. Wygralak (2h), M. Olczyk(4),A. Pryba (3h) WTSpecyfika pracy w dyscyplinie Prof. M. Zwierzykowski sala 1.49 WHZ.S. Nauka w społeczeństwie. Wstęp do studiów nad nauką i techniką, prof. A.W. Nowak sala 3.106 9.45-13.00 co 2 tygodnie
11:30 - 13:00Z.S-Wolność w kulturze zachodniej, prof.. Z. Drozdowicz sala 3.106Specyfika pracy w dyscyplinie-prof.. A. Pomieciński-NKR sala 1.51Z.S. Współczesna recepcja sztuki pradziejowej: estetyka, tożsamość i polityka-prof. A. Rozwadowski sala 1.49
13:15 - 14:45Specyfika pracy WT-prof. E. Kotkowska sala 1.49Warsztat umiejętności miękkich, prof. M. Chojnacki sala 3.106
15:00 - 16:30Z.F-Wartości jako metody w badaniach humanistycznych, prof. E. Domańska Sala 3.95
16:45 –18.15
18:30 - 20:00Od 17.11.od godziny 18.00-Specyfika pracy w dyscyplinie-prof. B. Kaluziński WF

Skip to content