DYREKCJA SZKOŁY

fot. Łukasz Gdak

Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska pełni obowiązki Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych od 17 października 2023 roku.

Jest pracowniczką Instytutu Antropologii i Etnologii, na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa. Zasiada w Senacie UAM w kadencji 2020-2024, jest członkinią Senackiej Komisji ds Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej. Współtwórczyni Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty, redaktorka Wikipedii. Od 2019 roku jest prezeską Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Pełni funkcję redaktorki naczelnej serii wydawniczej „Atlas Polskich Strojów Ludowych”. Od 2020 roku jest prezeską Stowarzyszenia Instytut im. Oskara Kolberga. Przewodniczy Radom muzealnym w Muzeum Okręgowym w Koninie oraz Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Absolwentka Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie (2002), podyplomowych studiów z marketingu kultury na Uniwersytecie Warszawskim (2012) oraz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (kwalifikacja MOD03: krawiec, 2022). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014) oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2019). Prowadzi badania nad zagadnieniami ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, społecznych kontekstów funkcjonowania strojów ludowych, animacją i aktywizacją społeczności lokalnych, pamięcią społeczną i kulturową.

Skip to content