WYJAZDY ZAGRANICZNE I KRAJOWE

 

PROCEDURA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

Zarządzenie nr 299/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 31.01.2023 roku w sprawie podróży służbowych

 

 1. Podstawą do odbycia każdej podróży służbowej jest: 
 • Skierowanie na podróż krajową (Załącznik nr 3), albo
 • Skierowanie na podróż zagraniczną (Załącznik nr 4)

W przypadku ubiegania się o zaliczkę dołączamy do skierowań Umowę o finansowaniu podróży (załącznik nr 6)

 

Jednostka procedująca dokumenty to jednostka powiązana ze źródłem finansowania, gdzie należy prosić:

 • o podanie informacji, dotyczących wymiarów księgowych źródła finansowania (Dział, Konto alokacji, dyscyplina…etc.),
 • otrzymać zgodę, potwierdzoną podpisem w odpowiednim miejscu formularza dysponenta środków finansowych (dziekan, promotor, kierownik projektu NCN),
 • otrzymać podpis w odpowiednim miejscu formularza, osoby kierującej na podróż krajową/zagraniczną (dziekan, promotor, kierownik projektu NCN).

 

Jeśli podróż jest finansowana z określonego źródła w celu uzyskania powyższych informacji należy zwrócić się odpowiednio w przypadku:

 • finasowania ze środków subwencji wydziału, projektów NCN – do poszczególnych BOW’
 • finansowania ze środków projektu ID-UB – Sekcja Zarządzania Projektem “Uczelnia Badawcza” (dr Joanna Farysej tel. +48618294019 , e-mail: joanna.farysej@amu.edu.pl,
 • Umowy w ramach programu Erasmus –  Sekcja programów Erasmus oraz programów specjalnych, Pani Sylwia Sujecka, tel. +48618294404, e-mail: sujka@amu.edu.pl
 • Samodzielne finansowanie (wtedy również obowiązuje procedura zgłaszania wyjazdu bezpośrednio w Biurze SDNH)

 

 1. Wypełnione i wydrukowane dokumenty (skierownie, umowę w 2 egz.) należy osobiście dostarczyć (najpóźniej 14 dni przed planowanym wyjazdem) do Biura SDNH w celu uzyskania akceptacji (podpisu) Dyrektorki Szkoły, Pani Prof. UAM dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej.

 

 1. Po otrzymaniu stosownych podpisów, doktorant/tka osobiście odbiera dokumenty z biura SDNH i proceduje je dalej zgodnie z wytycznymi właściwych sekcji:
 • zgłoszenie wyjazdu oraz zakup biletu, wizy i ubezpieczenia, realizowane są w :

 

Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej:

Sekcji Obsługi Przyjazdów i Wyjazdów Zagranicznych:

Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78

Monika Szymaniak (mszymani@amu.edu.pl, tel. 4437) – Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce; 

          Martyna Hołderny (martyna.holderny@amu.edu.pl, tel. 4432) – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Historii;

          Zofia Plewa (zofia.plewa@amu.edu.pl, tel. 4068) –Wydział Filozoficzny, Wydział Teologiczny.

 

 • pobranie i rozliczenie zaliczki realizowane są w Centrum Finansowo-Księgowym w Sekcji Finansowej
 • po powrocie z podróży zagranicznej, rozliczenie delegacji realizują pracownicy Centrum Finansowo-Księgowego w Sekcji Finansowej

 

Sekcja Finansowa:   Collegium Minus.   H. Wieniawskiego 1; 61-712 Poznań

Wyjazdy zagraniczne: mgr Katarzyna Kleśniak, p.o. zastępcy kierownika, tel. +48618294371, e-mail: katkle4@amu.edu.pl

Wyjazdy krajowe : lic. Marlena Gmerek, tel. +48618294473, e-mail: marlena.gmerek@amu.edu.pl

 

UWAGA! rekomendujemy przekazywanie dokumentów do poszczególnych sekcji i zbieranie podpisów osobiście ze względu na ryzyko opóźnień w celu otrzymania środków finansowych na czas.

Skip to content