Indywidualny Plan Badawczy

Obowiązuje Doktorantki/tów I roku kształcenia w SDNH 

Indywidualny plan badawczy (IPB) składamy najpóźniej do 30.09.2024 r. 

 Instrukcja:

IPB należy wypełnić komputerowo, wydrukować jednostronnie i złożyć w Biurze SDNH najpóźniej do 30.09.2024 r.

IPB powinien być podpisany czytelnie przez Doktorantkę/a, Promotorkę/a, Promotorki/ów lub Promotorkę/a Pomocniczą/ego. W przypadku braku możliwości uzyskania podpisu odręcznego można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu zaufanego

Ważne:

Dla osób, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2023/2024 końcową datą złożenia rozprawy doktorskiej jest 30.09.2027 r.

Należy zwrócić uwagę na poprawne wpisywanie dat:

„Data złożenia” – nie może być późniejsza niż 30.09.2024 r.

„Okres realizacji” oraz  „Data złożenia rozprawy doktorskiej” muszą być takie same. Należy wpisać ostatni dzień, ostatniego miesiąca kształcenia

Opinia promotorki/a, promotorek/ów lub promotorki/a i promotorki/a pomocniczej/ego jest integralną częścią formularza IPB, nie może być przekazana w formie osobnego załącznika.

 

Skip to content