Profile promotorów


Kliknij na wybranego promotora, aby wyświetlić jego profil:

prof. UAM dr hab. Natalia Bloch
prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
prof. dr hab. Ewa Domańska
prof. UAM dr hab. Beata Halicka
prof. UAM dr hab. Jerzy Kołacki

File name : jerzy-kolacki.pdf

prof. UAM dr hab. Rafał Koschany

File name : rafak-koschany.pdf

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

File name : waldemar-kuligowski.pdf

prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz

File name : pawel-leszkowicz.pdf

prof. UAM dr hab. Izabella Main
prof. dr hab. Andrzej Michałowski

File name : andrzej-michalowski.pdf

prof. UAM dr hab. Michał Pawleta

File name : michal-pawleta.pdf

prof. UAM dr hab. Andrzej Rozwadowski

File name : andrzej-rozwadowski.pdf

prof. UAM dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka

File name : iwona-sobkowiak-tabaka.pdf

prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer

File name : slawomir-sztajer.pdf

prof. UAM dr hab. Wiktor Werner

File name : wiktor-werner.pdf

prof. UAM dr hab. Paweł Zając