Doktorantki/ci

Rok rozpoczęcia kształcenia

       Nazwisko           i imię Dyscyplina Promotor Zainteresowania naukowe Planowany tytył rozprawy doktorskiej
Derko Kacper Historia prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza historia wczesnego cesarstwa rzymskiego, numizmatyka antyczna, ideologia władzy cesarskiej w starożytnym Rzymie Ideologia imperialna cesarza Heliogabala i jej lokalny kontekst w świetle rzymskiego mennictwa prowincjonalnego.
Drąg Franciszek    Nauki  o Kulturze     i Religii prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska kulturowe wymiary chorób, kultura wizualna, pamięć kulturowa Wyobraźnia zainfekowana. Choroby zakaźne wobec kultury wizualnej i pamięci kulturowej..
Jasiulewicz Ewa Nauki o Sztuce       prof. dr hab.       Piotr Juszkiewicz Architektura, urbanistyka, modernizm, hermeneutyka, fenomenologia Studium wnętrz urbanistycznych “starego” i “nowego” Konina (1945-1989).
Jaworowski Michał Nauki Teologiczne ks. prof. dr hab. Jacek Hadryś teologia duchowości Duchowe dziecięctwo maryjne. Studium na podstawie pism o. Gabriela Jacquier i s. Marii de  Fiesole.
Kamiński Jarosław Filozofia prof. UAM dr hab. Michał Wendland filozofia języka, animal minds Brak
Kanarecki Edward Nauki o Sztuce Prof. UAM dr hab. Tadeusz J. Żuchowski Historia mody Strój jako eksponat w muzeum mody i na wystawach mody na przełomie XX i XXI wieku.
Kilińska Marcelina Historia prof. UAM dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek Dyplomatyka; dzieje polskiego Kościoła w późnym średniowieczu; historia kobiet w XV-wiecznej Polsce Postępowanie oficjała w sprawach małżeńskich i analiza funkcjonowania kancelarii konsystorza biskupiego w Poznaniu w latach 1433-1435.
 Konieczka Bartosz Historia Prof. UAM dr hab. Agnieszka Sawicz Stosunki polsko – ukraińskie w XX wieku, historia Ukrainy, nacjonalizmy europejskie, konflikty etniczne Kontakty i wzajemne stosunki polskiej i ukraińskiej emigracji antykomunistycznej po II wojnie światowej.
 Lajsner Włodzimierz Archeologia prof. zw. dr hab. Danuta Minta Tworzowska Archeologia historyczna, archeologia krajobrazu, młynarstwo, numizmatyka Pozostałości założeń młyńskich w świetle archeologii jako element krajobrazu kulturowego na obszarze Śmigla i jego okolic.
Majerowicz Zuzanna Etnologia i antropologia kulturowa prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska antropologia folkloru muzycznego i tanecznego (głównie Wielkopolski), tożsamość lokalna i regionalna, zarządzanie, organizacja i upowszechnianie kultury regionalnej, badania nad odzieżą ludową Antropologia tradycyjnej kultury muzycznej w Wielkopolsce. Organizacja, upowszechnianie, zarządzanie.
Nalepa Zuzanna Etnologia i antropologia kulturowa prof. UAM dra hab. Anna Weronika Brzezińska studia miejskie, materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, antropologia tożsamości, antropologia pamięci, antropologia ekonomiczna, antropologia sensoryczna, studia nad dźwiękiem, akustemologia, etnografia wielogatunkowa Porcelanowi ludzie – porcelanowe miasto. Transformacje sytuacji społeczno-ekonomicznej pracowników fabryki porcelany w Chodzieży.
Nowak Nikola Nauki  o Kulturze i Religii prof. UAM dr hab. Alina Mądry musical, teatr feministyczny, artywizm, sztuka społecznie zaangażowana  Musical jako przestrzeń do emancypacji feminizmu i queeru
 Pilarska-Banaszak Ewa Nauki o Sztuce prof. UAM dr hab. Magdalena Walter-Mazur muzyka dawna, wykonawstwo historycznie poinformowane, muzyka polska, viola d’amore „Recepcja międzynarodowego repertuaru muzycznego na podstawie zachowanych muzykaliów z terenu Wielkopolski (Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Borek Wielkopolski, Gostyń, Obra) w kontekście praktyki muzycznej wielkopolskich kapel kościelnych.
Sakowska Zuzanna Archeologia       prof. dr hab. Andrzej Rozwadowski sztuka naskalna, archeologia krajobrazu, archeosemiotyka, dziedzictwo archeologiczne Możliwości zastosowania danych etno-historycznych do analizy elementów narracyjności malowideł naskalnych z terenu południowo-wschodniej Finlandii.
Smoczyk Bartosz  Historia  prof. UAM dr hab. Małgorzata Praczyk Stosunki polsko – włoskie w dwudziestoleciu międzywojennym, historia Włoch, studia postkolonialne, historia środowiskowa II Rzeczpospolita w tekstach włoskich elit intelektualnych.
Szymczak Maciej Nauki Teologiczne ks. dr. hab. prof. UAM Mieczysław Polak Teologia pastoralna, duszpasterstwo parafialne, rozwój parafii, odnowa wspólnot parafialnych Pastoralna odnowa wspólnot parafialnych w kontekście przemian kulturowo-społecznych i religijnych w Polsce
Tomaszewski Michał Historia prof. dr hab.     Michał Zwierzykowski Wojskowość Rzeczypospolitej Obojga Narodów w pierwszej połowie XVIII w. Historia militarna, polityczna i dyplomatyczna Rzeczypospolitej 1717-1736, Wojna o sukcesję polską 1733-1736, bezkrólewie 1733 Z dziejów wojny o tron polski z lat 1733-1736. Edycja diariusza konfederacji dzikowskiej z 1734 r.
Walkowski Bartłomiej
Wójtowicz Marcin Historia prof. dr hab. Kazimierz Ilski Church History, Early Medieval Studies, Late Antiquity, Patristics
Zaradzki Bartosz Historia prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki Historia gospodarcza Polski w wieku XX ze szczególnym uwzględnieniem historii wsi i rolnictwa, technika rolnicza Polski Ludowej, mechanizacja rolnictwa Modernizacja techniczna rolnictwa w PRL
Zawisza Agnieszka Historia prof. UAM dr hab. Maciej Michalski Historia Europy Środkowej XIX i XX wieku; Historia myśli politycznych; Historia literatury; Historia migracji; Antropologia historii; Antropologia miasta; Obrazy przemian społeczno-politycznych w wybranych miastach środkowoeuropejskich okresu międzywojennego w tekstach Josepha Rotha
Ziemna Joanna Filozofia prof. UAM dr hab. Andrzej Wojciech Nowak neuroróżnorodność, społeczności internetowe, tożsamość osobowa Partycypacyjne ucieleśnianie tożsamości
Żyminkowska Olga Filozofia     prof. dr hab  Roman Kubicki filozofia, literatura, teoria sztuki Tytuł roboczy: Źródła twórczości literackiej w filozofii Jeana Paula Sartre’a i Maurice’a Blanchota
       Nazwisko           i imię Dyscyplina Promotor Zainteresowania naukowe Planowany tytył rozprawy doktorskiej
Barszczewska Celina Historia prof. UAM dr hab. Maria Joanna Solarska
Chabiera Aleksandra Archeologia

prof. UAM dr hab. Michał Pawleta;

dr hab. Paulina Legutko-Kobus

zarządzanie dziedzictwem, archeologia wspólnotowa, nowe funkcje zabytków, dziedzictwo jako czynnik rozwoju Edukacja o lokalnym dziedzictwie archeologicznym jako czynnik procesów rozwojowych wybranych gmin w Polsce
Dyżlą Piotr Historia

prof. UAM dr hab. Piotr Pokora

dr Tomasz Kałuski

Filary Marcin Nauki o sztuce prof. dr hab.  Tadeusz Żuchowski
Gołda Michał Filozofia prof. UAM dr hab. Radosław Kazibut Filozofia przyrody, filozofia nauki, epistemologia. Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa Karola Linneusza
Jaskuła Mariusz Filozofia prof. UAM dr hab. Michał Wendland teoria literatury, filozofia marksistowska, historia idei, socjologia kultury Literatura i rewolucja. Filozoficzna analiza sprawczości “Dziadów” Adama Mickiewicza
Jędrowski Łukasz Historia-odwołanie prof. UAM dr hab. Edward Skibiński Historiografia i hagiografia doby późnej starożytności i wczesnego średniowiecza, historia Galii Merowińskiej, analiza narracyjna tekstów historiograficznych. Moim szczególnym zainteresowaniem badawczym jest Dziesięć Ksiąg Historii Grzegorza z Tours. Analiza źródłoznawcza piśmiennictwa Grzegorza z Tours w kontekście historycznym
Kimel Klaudia Historia prof. UAM dr hab. Maciej Michalski historia Uniwersytetu Poznańskiego, historia sztuki, publicystyki i kultury międzywojennej Polski, historia międzywojennych ruchów młodzieżowych i organizacji studenckich Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska na Uniwersytecie Poznańskim (1922-1939)
Kłoskowski Krzysztof Historia prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk
Koper Damian Nauki Teologiczne ks. prof. UAM dr hab. Maciej Szczepaniak
Krasicka Maja Nauki o sztuce prof. UAM dr hab.Piotr Korduba
Levinzon Yevhenii Archeologia

prof. UAM dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka;

dr Aleksandr Diachenko

Martynchuk Olena Nauki o kulturze i Religii prof. UAM dr hab. Agata Stanisz
Mitelsztet Szymon Archeologia prof. UAM dr hab.  Marcin Danielewski Europa wczesnośredniowieczna, Traseologia kości i poroża, Archeologia eksperymentalna, Archeozoologia Groty strzał z kości i poroża z wczesnośredniowiecznego władztwa Piastów – analiza funkcjonalna, archeologia eksperymentalna, próba typologizacji
Moritz-Leśniak Wiktoria Nauki o kulturze i Religii-grant prof. UAM dr hab. Izabella Main
Nowak Łukasz Historia

prof. UAM dr hab. Piotr Pokora;

dr Radosław Franczak

Bibliologia i kartografia historyczna Piotr Wedelicki z Obornik i jego renesansowy księgozbiór – studium źródłoznawczo-bibliologiczno-biograficzne
Nowakowska Magdalena Nauki o kulturze i Religii prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski Antropologia dźwięku, tożsamość kulturowa i językowa, kultura popularna, antropolingwistyka Polifoniczny naród. Muzyka a polityka tożsamości w Gruzji po 1991 roku
Ostafiński Michał Nauki Teologiczne

Ks. prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak;

dr Anna Wieradzka-Pilarczyk

Przybyszewska Emilia Nauki o sztuce prof. UAM dr hab. Magdalena Walter-Mazur
Romańska Adriana Archeologia prof. dr hab. Andrzej Michałowski
Stachowiak Dominik Archeologia prof. dr hab. Janusz Czebreszuk; prof. Natalia Poulou archeologia późnego antyku i Bizancjum Christianization of ancient Thessaloniki in the light of archaeological and architectural sources
Stosik Antoni Historia prof. UAM dr hab.  Igor Kraszewski historia nowożytna Francji, relacje polsko-francuskie (XVI-XVIII w.), historia dyplomacji, dzieje dworów europejskich, losy ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Dyplomaci dalszego planu – rekrutacja, rola i znaczenie w stosunkach polsko-francuskich w latach 1645-1694.
Stypczyński Wiktor Historia prof. dr hab. Maciej Franz Historia wojskości ze szczególnym uwzględnieniem działań zbrojnych na morzu od XVI wieku, Historia II wojny światowej, działania na Pacyfiku w toku II wojny światowej, historia oddziałów specjalnych, historia Zimnej Wojny, siły zbrojne PRL, życie codzienne w wojsku na przestrzeni dziejów Plany operacyjne Wojska Polskiego w latach 1960-1989. Założenia teoretyczne a realne możliwości ich realizacji.
Sugay Larysa Nauki o kulturze i Religii-grant dr Elzbieta M. Goździak Wsparcie migrantów w procesie integracji; Edukacja dzieci z doświadczeniem migracji; Sztuczna inteligencja w edukacji; Antropologia medyczna; Studia nad migracjami; Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci; Nierówności w zdrowiu; Polityka migracyjna Breaking Barriers and Building Bridges: Ukrainian Migrant Children’s Experiences Integrating in Polish Schools
Sznajder Patrycja Nauki o sztuce prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska
Tereshchenko Yuliia Filozofia prof. UAM dr hab.  Ewa Nowak
Tracz Ewa Nauki o kulturze i Religii prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski antropologia psychodeliczna, antropologia więcej niż ludzka Praktyki i wartości wśród osób tworzących społeczność psychodeliczną w Polsce ukazane z perspektywy antropologicznej
Wagner Zuzanna Nauki o sztuce-odwołanie prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski związki sztuki współczesnej i filmu, nowoczesna kultura wizualna Wieloaspektowe dekonstrukcje w sztuce Davida Lyncha. Problematyka ikonografii i medium
Witek-Dryjańska Katarzyna Historia prof. UAM dr hab. Izabela Skórzyńska Moje zainteresowania obejmują edukację historyczną i antydyskryminacyjną, pamięć historyczną,  badania cmentarzy oraz historię szkolnictwa w kryzysie materialności po drugiej wojnie światowej. Kryzys materialności szkoły na „Ziemiach Odzyskanych” w latach 1945–1949
Wysocki Kamil Historia prof. dr hab. Grzegorz Łukomski
Żelisławski Jurand Nauki Teologiczne ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba
       Nazwisko           i imię Dyscyplina Promotor Zainteresowania naukowe Planowany tytył rozprawy doktorskiej
Andriichuk Yuliia Etnologia i antropologia kulturowa

prof.UAM dr hab. Agata Stanisz;

dr Zofia Boni

feministyczne studia nad jedzeniem, sprawczości zwierząt, badania oparte na sztuce, ilustracja i fotografia analogowa Wyzwolenie przez jedzenie: feministyczny aspekt kulinarnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich we współczesnej Wielkopolsce
Antosik Szymon Historia prof.UAM dr hab. Grazyna Liczbińska; prof.UAM dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka Demografia historyczna i historia społeczna XIX wieku Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznania
Batog Nicolai Archeologia

prof. dr hab.Andrzej Michałowski;

dr Vasile Iarmulschi

Iron Age, Roman period, Sarmatian tribes, Barbaricum etc. Nomads in the Prut-Dniester area from the second half of the 2nd century – first half of the 3rd century AD (based on funerary discoveries)
Bauman Szymon Historia prof. UAM dr hab. Ewa Syska historia historiografii, biografistyka, nauki pomocnicze historii Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Studenci i wykładowcy Seminarium Historycznego w latach 1919-1939
Błaszczyńska Julia Nauki o Sztuce prof.UAM dr hab.  Piotr Korduba historia wnętrz i mebli, wzornictwo / design Meblarstwo Poznańskie 1945-1989. Edukacja, projektowanie, produkcja.
Dzik Aleksandra Nauki  o Kulturze i Religii prof.UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska Polityka i Antropologia – wykorzystanie dorobku naukowego dyscypliny w polityce, ruchy społeczne, pojęcie władzy i oporu. Antropologia wizualna – fotografia i film jako formy pracy w terenie, ich zastosowanie podczas badań. Grubymi nićmi szyte. Antropologiczna analiza procesu wytwarzania wartości w branży Fast Fashion z perspektywy pracowniczej.
Gembicki Maciej archeologia-grant

prof. Dr hab. Arkadiusz Marciniak;

dr Allowen Evin

zooarcheologia, geometria morfometryczna, neolit, archeologia śmierci Zmiany morfologii bydła po okresie udomowienia i jego środowiskowe uwarunkowania. Przypadek  środkowej Anatolii, zachodnich Bałkanów i środkowej Europy
Gęsiarz Michał Historia prof.UAM dr hab. Marek Mikołajczyk Historia społeczno-polityczna Skandynawii w XIX i XX wieku, historia transnarodowa i globalna, Europa Środkowo-Wschodnia w historii globalnej, historia ruchów lewicowych, historia myśli politycznej Od medialnej fascynacji do masowej solidarności. Norwegowie wobec Polski w latach 1980-1989
Gromek  Karol nauki o kulturze i religii prof.UAM dr hab. Remigiusz T. Ciesielski
Jakób Szymon Nauki Teologiczne

ks. Prof.dr hab. Jan Szpet;

ks dr Jacek Zjawin

katechetyka, katecheza dorosłych Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej i jej znaczenie dla rozwoju katechezy dorosłych. Studium teoretyczno-empiryczne
Janicka Izabela Historia prof.UAM dr hab. Maciej Dorna prozopografia krzyżacka, historia zakonu krzyżackiego, Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w czasie rządów wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode (1352-1382).
Jankowski Błażej Historia prof.dr hab. Jakub Wojtkowiak historia Związku Sowieckiego (zwłaszcza siły zbrojne w latach 1917-1945); dzieje ziemi szczecineckiej; udział Finlandii w II wojnie światowej; historia sportu (zwłaszcza szermierka i piłka nożna) Łotysze w korpusie oficerskim Armii Czerwonej w latach 1922-1940
Juda Łukasz nauki o kulturze i religii prof.UAM dr hab. Magdalena Kamińska
Kępski Michał Historia

prof.UAM dr hab. Ewa Domańska;

dr Mikołaj Smykowski

badania dziedzictwa, historia publiczna, teoria i historia muzealnictwa, teoria historii, historia lokalna (historia Poznania) Dziedzictwo wody. Studium przypadku rzeki Warty w Poznaniu w XIX-XX wieku
Krasoń Maksymilian Historia

prof.dr hab. Maciej Franz;

dr Karol Kościelniak

myśl wojskowa, historia wojskowości, historia sztuki wojennej Myśl wojskowa Jana Joachima Kampenhausena (1680-1742)
Krzyżaniak Michał Historia prof.UAM dr hab. Grzegorz Skrukwa Historia ZSRR, historia PRL, historia wychowania, ruch młodzieżowy, społeczeństwo w krajach Bloku Wschodniego “Komsomoł – wierny pomocnik partii”. Wszechzwiązkowy Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży w latach 1964-1982. Wybrane aspekty.
Lubierska Joanna Historia prof.UAM dr hab. Maciej Michalski genealogia, historia Poznania i Wielkopolski, architektura ziemiańska i sakralna, szlachta wielkopolska, cmentarze Procesy społeczno-demograficzne w wielkopolskim mieście w latach 1794–1914 na przykładzie Osiecznej
Łuczak Paulina Nauki o sztuce prof. UAM dr hab. Piotr Korduba
Maćkowiak Patryk Historia prof.UAM dr hab. Maciej Dorna historia prawa, historia Pomorza, dzieje Zakonu Krzyżackiego Proces inkwizycyjny przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu z roku 1310
Mroczek Diana Archeologia prof. UAM dr hab. Michał Pawleta ochrona zabytków, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, archeologia sądowa Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce: wytworzenie zintegrowanych, interdyscyplinarnych metod w celu zapobiegania nielegalnemu handlowi i pozyskiwaniu zabytków archeologicznych
Skrzypek Natalia Nauki o Sztuce

prof.dr hab. Jarosław Jarzewicz;

dr Wojciech Brillowski

sztuka i archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, ochrona dziedzictwa kulturowego Obrazowanie historii na płaszczyźnie. O konwencjach obrazowych w sztuce okresu nowoasyryjskiego.
Stachura Julia Nauki o Sztuce prof.UAM dr hab. Filip Lipiński sztuka amerykańska, fotografia, tkanina artystyczna, feminizm intersekcjonalny, teoria dekolonialna Autoportret we współczesnej fotografii afroamerykańskiej
Szambelan Witold archeologia

prof.UAM dr hab. Marcin Ignaczak;

dr Jakub Niebieszczański

Szymkiewicz Aleksy nauki o kulturze i religii prof.UAM dr hab. Agnieszka Jelewska
Telążka Adam Dominik Archeologia

prof.UJK dr hab.Szymon Orzechowski;

dr Marta Krzyżanowska

archeologia epoki żelaza, archeologia okresu wpływów rzymskich, hutnictwo żelaza, archeometalurgia, Starożytne hutnictwo żelaza w dorzeczu środkowej Warty
Tubacki  Hubert Etnologia i antropologia kulturowa prof.dr hab. Michał Buchowski Praktyczne wykorzystanie badań, User Experience, Relacje w państwie narodowym, Antropologia aktywistyczna, Sudia nad środowiskiem, Energy studies, Formy organizacji społecznej Alienowanie i urasawianie Romów w państwie narodowym
Urbańska Joanna Nauki  o Kulturze i Religii prof.dr hab. Michał Buchowski zagadnienia tożsamości i mobilności, migracje, etniczność, Bałkany Zachodnie Alienowanie i urasawianie muzułmanów w państwie narodowym
Wagner Patrycja Archeologia

prof.Dr hab.Danuta Minta-Tworzowska;

dr Katarzyna Pyżewicz

Paleolityczna sztuka naskalna: historia odkryć stanowisk jaskiniowych, interpretacja sztuki, metody dokumentacji malowideł i rytów naskalnych. Zagadnienia dotyczące neurobiologicznych podstaw jej tworzenia oraz antropogenezy, jak i ewolucji mózgu. Sztuka naskalna jako „ślad pamięciowy” paleolitycznych społeczeństw
Wełnic Mikołaj Nauki Teologiczne prof.UAM dr hab. Paweł Zając  Historia Kościoła, Wielkopolska w XIX i XX w., martyrologia, II wojna światowa, regionalistyka Biskup Franciszek Jedwabski (1895-1975) – świadek dwóch totalitaryzmów
Woźniak-Konieczka Wiktoria Filozofia prof.UAM dr hab.Andrzej Wojciech Nowak filozofia techniki, postfenomenologia, socjologia emocji, gender studies Postfenomenologiczna analiza ontologii ucieleśniania intymnych relacji międzyludzkich w artefaktach technicznych.
       Nazwisko           i imię Dyscyplina Promotor Zainteresowania naukowe Planowany tytył rozprawy doktorskiej
Bigosiński Adam Konrad Historia prof. UAM dr hab. Ewa Syska organoznawstwo, historia lokalna, dzieje transportu zbiorowego, historia Kościoła Działalność zakładu organmistrzowskiego rodziny Voelkner w Prowincji Poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku
Brzyszcz Anita Nauki o kulturze i religii      
Dąbrowski Paweł Wojciech Historia prof. dr hab. Michał Zwierzykowski historia parlamentaryzmu I Rzeczypospolitej, dzieje samorządu szlacheckiego, kultura funeralna I Rzeczypospolitej, archiwalia nowożytne Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1668-1696
Glazer Łukasz Bartłomiej Nauki teologiczne      
Graś Wojciech Historia      
Graś -Godzwon Małgorzata Nauki o sztuce      
Gromadzka Oliwia Historia prof UAM dr hab. Małgorzata Praczyk Historia kultury, relacje międzykulturowe, historia Azji Wschodniej i Południowej, podróżopisarstwo, historia podróży i transportu, historia kolonializmu XIX i XX wieku Przestrzeń i ludzie w polskim piśmiennictwie podróżniczym w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na przykładzie relacji z podróży do Azji Południowej i Wschodniej
Kassner Weronika Nauki o sztuce      
Knapowski Stanisław Historia      
Kowalczyk Zuzanna Archeologia      
Krawczyk Franciszek Filozofia      
Krzyżanowski Wojciech Nauki o Sztuce Prof. Piotr Podlipniak Ewolucja Kulturowa, Koewolucja, Memetyka, AI Ewolucja kulturowa muzyki w świecie cyfrowym
Kuzioła Aneta Archeologia

prof. UMCS dr hab. Piotr Łuczkiewicz,

Dr Marta Krzyżanowska

strój, rekonstrukcja stroju, młodszy okres przedrzymski, kontakty międzykulturowe w młodszym okresie przedrzymskim, Imperium Rzymskie, Celtowie, archeologia Skandynawii, Bornholm, literatura angielska, motyw czarownic w literaturze i sztuce,  Strój ludności regionu dolnej Wisły i Zatoki Gdańskiej w młodszym okresie przedrzymskim.
Marciniak Dominik Filozofia prof. dr hab. Andrzej Wawrzynowicz Metafizyka, historia filozofii, filozofia nowożytna, filozofia współczesna Metafizyczne podstawy rewizji epistemologicznych założeń nowożytnego reprezentacjonizmu. Perspektywy rehabilitacji paradygmatu ontologicznego w filozofii współczesnej
Mendonça Marino Taynna Historia prof. UAM dr hab. Ewa Domańska Theory of history, methodology of history, animal history, multispecies history, planetary history, decolonial theories, indigenous knowledges Empathy beyond anthropocentrism and Eurocentrism in contemporary historical theory
Morozowicz Witold Nauki teologiczne ks. Prof.UAM dr hab. Paweł Podeszwa    
Oleś Marcin Nauki  o Kulturze i Religii prof. UAM dr hab. Przemysław Rotengruber performatyka, historia kultury, filozofia kultury, sztuka najnowsza Zapomniany wymiar performatyki. Kulturotwórcze funkcje muzyki improwizowanej.
Opara Adam Filozofia      
Przybysz Hanna Filozofia prof. UAM dr hab. Piotr Przybysz filozofia umysłu; psychologia emocji; doświadczenia metafizyczne; sztuka a neuronauki, emocje i poznanie Struktura i specyfika emocji w doświadczeniu dzieła sztuki filmowej. Przypadek kina metafizycznego
Sita  Michał Nauki o kulturze i religii      
Wajnert Aleksandra Historia      
Wiejaczka Elżbieta Nauki o kulturze i religii      
Żółkiewski Marek Archeologia      
       Nazwisko           i imię Dyscyplina Promotor Zainteresowania naukowe Planowany tytył rozprawy doktorskiej
Awzan Kacper Historia Prof. dr hab. Konrad Białecki The domestication and cultivation of perennial plants and their impact on the economy and society in the Near Eastern Chalcolithic. The case of Çatalhöyük (Turkey), Nippur (Iraq), Gurga Chiya (Iraqi Kurdistan) and Tel Qedesh (Israel).
Berdowicz Ewelina Nauki o kulturze i religii Prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer Praktyki “antywampiryczne” w obrzedowości pogrzebowej na Słowiańszczyźnie pólnocno-zachodniej we wczesnym średniowieczu
Bulińska Kamila Historia Prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski Filozofia techniki jako ontologia społeczna. Krytyczny konstruktywizm Andrew Feenberga i próby jego rozszerzenia
Czop Karolina Historia Prof. UAM dr hab. Paweł Stróżyk Geneza czynników antropogenicznych w naukowym i społecznym poznaniu zwierząt: implikacje epistemologiczne i etyczne
Dec Olga Archeologia Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska Polityka sejmików województw wielkopolskich wobec miast i mieszczaństwa w latach 1572-1793
Dłużewicz Alicja Filozofia Prof. dr hab. Ewa Nowak Środa. Dziejewielkopolskiego miasta królewskiego i sejmikowego w osiemnastym stuleciu
Hinz-Wieczorek Lidia Historia Prof. UAM dr hab. Adam Krawiec “Moim marzeniem jest budować Polskę socjalistyczną, wolną ojczyznę wolnych i szczęśliwych ludzi. Strasznie się jednak boję…” Tożsamościowe i polityczne dylematy Żydów-komunistów w Polse 1918-1968. Studium podwójnej klęski.
Joka Karolina Archeologia Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak; Prof. Dorian Q. Fuller (UCL) Iberia i Lazyka w polityce zagranicznej Cesarstwa Rzymskiego od IV do połowy VII wieku. Studium historyczno-geograficzne.
Kwiatkowska-Moskalewicz Katarzyna Historia Prof. UAM dr hab. Grzegorz Skrukwa; prof. Irena Grudzińska-Gross Wpływ Komisji Kolonizacyjnej na przeobrażenia wsi wielkopolskiej. Powiat witkowski 1886-1918
Lis Wojciech Historia Prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski Niemżliwy dialog między tradycjonalistami a dekonstrukcjonistami. Analiza histografii genezy zachodnioeuropejskiego dualizmu religijnego i żródeł do herezji w XI i XII wieku w Europie Zachodniej
Malinowska Malwina Nauki o sztuce Prof. UAM dr hab. Michał Mencfel Monogramy królewskie w Polsce. Budowa -treści-funkcje
Marcinkowska Justyna Nauki o kulturze i religii Prof. dr hab. Waldemar Kuligowski Słowacka okupacja północnych terenów Spisza i Orawy w latach 1939-1945
Marcisz Adam Filozofia Prof. UAM dr hab. Andrzej W. Nowak The Neo-Pentecostal language as a persuasion tool. Multimodal discourse analisis
Mróz Maciej Nauki teologiczne Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz Wiedza w ruchu. Dyskursy nowomaterialistyczne i dekolonialne wobec kryzysu klimatycznego
Olesiejuk Oliwia Nauki o kulturze i religii Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska Kultura oddolna. Praktyki kulturowe działaczy oddolnych w przestrzeni miasta na przykładzie Włocławka
Wieczorek Marcin Historia Prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska Inscenizacja władzy-sztuka w kręgu magnackiego rodu Leszczyńskich w latach 1648-1704
Ziółkiewicz Wojciech Historia Prof. UAM dr hab.  Przemysław Matusik Morality of artificial agents
Skip to content