O Szkole Doktorskiej

Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych to jednostką odpowiedzialną za koordynację kształcenia na poziomie doktorskim w dziedzinie nauk humanistycznych działającą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W zakres jej działań wchodzą dyscypliny: archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, filozofia, historia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii, nauki teologiczne. Szkoła Doktorska przygotowuje do prowadzenia samodzielnej pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej.

Oferta dydaktyczna Szkoły Doktorskiej obejmuje zajęcia z zakresu wszystkich praktycznych aspektów pracy akademickiej, od przygotowania i prowadzenia dydaktyki akademickiej, przez warsztaty z pisania akademickiego i prezentacji, aż po rozwijanie umiejętności do skutecznego zarządzania własną karierą akademicką.

W Szkole Doktorskiej nie ma czesnego, a oprócz obowiązkowych stypendiów (podnoszonych po pomyślnym przejściu oceny śródokresowej) nasi doktorantki i doktoranci mają możliwość ubiegania się o konkurencyjne finansowanie na badania i mobilność w ramach możliwości oferowanych zarówno przez mechanizmy wsparcia UAM, jak i jednostek zewnętrznych, w tym NCN.

Skip to content