CERTYFIKAT JĘZYKOWY

Potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie B2

Aby przystąpić do procedury zakończenia kształcenia na poziomie 8 PRK, należy dostarczyć do biura SDNH potwierdzenie znajomości języka nowożytnego na poziomie minimum B2.

Jak można to potwierdzić:

1.      Sprawdzenie suplementu ukończenia studiów:

  •  W pierwszej kolejności należy zajrzeć do suplementu dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich), aby sprawdzić, czy znajduje się tam informacja o poziomie znajomości języka obcego.
  • Absolwenci UAM często otrzymywali takie zaświadczenia od Studium Językowym UAM po zakończeniu kształcenia – sugerujemy przejrzenie dokumentów.

2.      Sprawdzenie zarządzeń uczelni:

  • Jeśli w suplemencie brak informacji o poziomie języka, należy sprawdzić odpowiednie zarządzenia na stronie uczelni macierzystej dotyczące efektów kształcenia.
  • Absolwenci UAM szukają odpowiedniej uchwaly na stronie (Link do uchwał Senatu UAM)

          Jeśli uchwała zawiera potrzebne informacje, należy pobrać dokument i przesłać go na adres e-mail: sdnh@amu.edu.pl.

 3.      Kontakt ze szkołą językową lub dziekanatem:

  • Jeśli informacje o poziomie języka nie są dostępne w suplemencie, absolwenci UAM mogą zwrócić się do Szkoły Językowej UAM o wydanie stosownego zaświadczenia.
  • Absolwentom innych uczelni rekomendujemy kontakt ze szkołami językowymi lub dziekanatami ukończonych kierunków w celu uzyskania ewentualnego poświadczenia.

 4.      Przystąpienie do egzaminu:

  • W przypadku braku możliwości zdobycia potwierdzenia, polecamy kontakt (dot. absolwentów wszystkich uczelani) ze Studium Językowym UAM w celu przystąpienia do egzaminu na Certyfikat Biegłości Językowej UAM, zgodnego z wykazem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2.

          Dla doktoranta | Studium Językowe (amu.edu.pl)

 5.      Posiadane certyfikaty:

Jeśli posiadasz certyfikat językowy możesz sprawdzić czy widnieje na liście akceptowanych przez UAM certyfikatów językowych: wykaz-certyfikatow-potwierdzajcych-znajomo-jezyka-nowozytnego

 

Skip to content