Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM

Skład Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM:

 • prof. UAM dr hab. Remigiusz T. Ciesielski; Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM – przewodniczący Rady,
 • prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz Wydział Teologiczny UAM,
 • prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern; Wydział Filozoficzny UAM,
 • prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski; Wydział Nauk o Sztuce UAM,
 • prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska; Wydział Nauk o Sztuce UAM,
 • prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska; Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM,
 • mgr Karolina Joka; Sejmik Doktorantów UAM,
 • prof. dr hab. Violetta Julkowska; Wydział Historii UAM,
 • prof. UAM dr hab. Rafał Koschany; Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM,
 • prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik; Wydział Historii UAM,
 • prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak; Wydział Teologiczny UAM,
 • prof. UAM dr hab. Andrzej Rozwadowski; Wydział Archeologii UAM,
 • prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński; Wydział Filozoficzny UAM,
 • prof. UAM dr hab. Jacek Wierzbicki; Wydział Archeologii UAM.

W posiedzeniach Rady z głosem doradczym biorą udział:

 • prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski, Prorektor UAM,
 • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek; Prorektor UAM,
 • mgr Monika Wosik-Dratwa, Biuro Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM, sekretarz Rady.

Zgodnie z par. 78 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do zadań Rady Szkoły Doktorskiej należy:

 1. opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;
 2. dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;
 3. wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
 4. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
 5. wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej;
 6. określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;
 7. ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej w porozumieniu dziekanami oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych kształceniem w szkole doktorskiej.