SAMORZĄD DOKTORANTEK/ÓW

Wszyscy doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych tworzą Samorząd Doktorantów SDNH. Na czele samorządu stoi wybierana corocznie Rada, w skład której wchodzi maksymalnie 8 osób. Do zadań Samorządu należy m.in. przeprowadzanie wyborów reprezentantów doktorantów do poszczególnych rad i komisji, integrowanie środowiska i organizowanie aktywności społeczności doktoranckiej, a także działania na rzecz spraw socjalno-bytowych doktorantów. 

 

W roku akademickim 2023/24 w skład Rady Samorządu Doktorantów SDNH wchodzą:
Michał Gęsiarz – przewodniczący
Aleksandra Dzik – wiceprzewodnicząca
Izabela Janicka
Olena Martynchuk
Zuzanna Nalepa
Natalia Skrzypek
Agnieszka Zawisza
Kontakt do Rady Samorządu Doktorantów SDNH: micges@amu.edu.pl
Skip to content