Z wielką radością odebrałem informacje o dostrzeżeniu prac naukowych opublikowanych przez Doktorantki Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w procesie ewaluacji dyscyplin naukowych w Szkole Nauk Humanistycznych UAM. Odbieram ten fakt za największy sukces Naszej Szkoły w jej niespełna trzech latach pracy. Dlatego składam najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy uznania i cieszę się, że Pani mgr Ewelina Berdowicz i Pani mgr Aneta Kuzioła zostały wysoko sklasyfikowane w rankingach ewaluacyjnych.

mgr Aneta Kuzioła – 3 miejsce (dyscyplina archeologia); promotor – prof. Piotr Łuczkiewicz

mgr Ewelina Berdowicz – 8 miejsce (dyscyplina nauki o kulturze i religii); promotor – prof. Sławomir Sztajer

Szanownym Paniom Magister oraz Panom Profesorom gratuluję sukcesów i dziękuję za prace, które pozwoliły dostrzec dokonania naukowe wykonane w SDNH UAM, to one są najważniejszym zadaniem jakie stawia przed sobą Nasza Szkoła.

prof. UAM dr hab. Remigiusz T. Ciesielski
Dyrektor SDNH UAM

Skip to content