Ogromnym sukcesem Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM kończy rok akademicki 2022/2023. Zauważanie i docenienie przez kapitułę konkursu dla wybitnych młodych naukowców osiągnięć i pracy naukowej Doktorantów III i IV roku Naszej Szkoły jest nie tylko powodem do ogromnej radości, ale także wskaźnikiem, że realizowane w SDNH programy są szansą rozwoju naukowego, który jest doceniany przez gremia doświadczonych badaczy oceniających jakość prac naukowych młodych naukowców. Pani mgr Eweliny Berdowicz prowadzi swoje badania naukowe pod opieką Pana prof. Sławomir Sztajera. Nad pracą naukową mgr Franciszka Krawczyka opiekę sprawuje Pan prof. Emanuel Kulczycki. Tak wysoką ocenę pracy doktorantów III i IV roku taktuję nie tylko jako docenienie prac realizowanych w SDNH, ale także jako przykład, że w SDNH UAM są stworzone warunki do osiągania najwyższych laurów, trzeba z tych propozycji korzystać.
Szanowni Państwo Beneficjenci, Szanowni Panowie Profesorowie cieszę się, że mogłem towarzyszyć Waszej pracy i rozwojowi naukowemu Waszych Doktorantów i wierzę, że przyznane stypendium będzie miało wpływ na rozwój kariery akademickiej nagorodzonych Doktorantów SDNH UAM.

Remigiusz T. Ciesielski
Dyrektor SDNH UAM

 

Skip to content