Z radością informujemy o kolejnym sukcesie doktorantów naszej szkoły.

Pani mgr Katarzyna J. Kwiatkowska-Moskalewicz, doktorantka IV roku, została beneficjentką Programu NAWA im. Bekkera.

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Pani Katarzynie gratuluję sukcesu i jestem przekonany, że wpłynie on na jakość realizowanego w Naszej Szkole projektu naukowego.

Remigiusz T. Ciesielski
Dyrektor SDNH UAM

Skip to content