22 grudnia 2022 r. mijają dwa lata od powołania przez Jej Magnificencję Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM. Dwa lata to dobry czas by spojrzeć na dokonania SDHN, to także dobra okazja do spotkań i rozmów.

Z tej okazji 20 grudnia 2022 roku w budynku siedziby szkoły odbyła się uroczystość w której wzięli udział doktoranci, promotorzy, wykładowcy, pracownicy szkoły i ci wszyscy, dla których Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM jest ważnym miejscem na mapie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W uroczystym spotkaniu wziął udział Pan Rektor prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski, kierujący Szkołą Nauk Humanistycznych UAM, któremu bardzo dziękujemy za inspirujące dla wszystkich zebranych przemówienie.

Ważnym punktem tego wydarzenia była prezentacja Almanachu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM 2019-2022 gromadzącym sylwetki wszystkich doktorantów SDNH UAM i opis tematyki prowadzonych przez nich badań.

Dziękując wszystkim, którzy znaleźli czas na wspólne świętowanie zapraszam na kolejny Dzień SDNH UAM podsumowujący następne etapy pracy szkoły.

Remigiusz T. Ciesielski
Dyrektor SDNH UAM

Skip to content