12 lipca 2022 r. miało miejsce kolejne Forum Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM. Jak zwykle najważniejszym elementem spotkania były wystąpienia przygotowane przez Doktorantów studiujących pierwszy rok w Naszej Szkole, którzy są w trakcie prac nad indywidualnymi planami badawczymi.

Wszystkim pracującym w komisjach oceniających prace Doktorantów, Radzie Szkoły DNH UAM oraz wszystkim Gościom współpracującym z Naszą Szkołą dziękuję za poświęcony czas, inspirujące spostrzeżenia oraz atmosferę naukowego dialogu.

Skip to content