Pan mgr Michał Kacper Sita doktorant III roku SDNH UAM w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, który realizuje projekt naukowy “Orzeł i krzyż. Etnografia historyczności z użyciem narzędzi badań artystycznych”, pod opieką Pani prof. UAM dr hab. Agaty Stanisz, został laureatem Konkursu NCN Preludium 21.

https://uam.sharepoint.com/sites/ICentrum-Komunikatow/SitePages/Znamy-wyniki–OPUS-23,-PRELUDIUM-21,-POLONEZ-BIS-2.aspx

W imieniu całej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM Pani prof. Agacie Stanisz i Panu mgr Michałowi Sicie składam najserdeczniejsze gratulacje i cieszę się, że kolejne projekty naukowe realizowane w Naszej Szkole są dostrzegane i doceniane przez środowisko naukowe.

Remigiusz T. Ciesielski
Dyrektor SDNH UAM

Skip to content