Finansowanie w ramach ID-UB przyznanego Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

DZIAŁANIE 2: Przyjazd zagranicznych ekspertów – 3 osób (3 x 5000 PLN = 15.000 PLN) – zaproszenie zagranicznych ekspertów reprezentujących dyscypliny wchodzące w skład SDH, którzy dla naszych doktorantów poprowadzą warsztaty i konsultacje dot. IPB realizowanych przez doktorantów reprezentujących SDNH

  • Koszty podlegające dofinansowaniu: koszy podróży, zakwaterowania i diet, wynagrodzeń/honorariów za przeprowadzone zajęcia
  • Zadania powinny być zrealizowane poza granicami kraju  w terminie do 15 września 2024 r.
  • Maksymalna kwota dofinansowania 1 działania to 5000 PLN
  • Termin ogłoszenia konkursu 7 maja 2024 r.
  • Termin przesyłania propozycji 20 maja 2024 r.
  • Ogłoszenie wyników 24 maja 2024 r.
  • Po zrealizowaniu zadania beneficjent jest zobowiązany do złożenia krótkiego sprawozdania z realizacji zadania w j. polskim i j. angielskim, które zostaną opublikowane na stronie internetowej SDNH
  • Przy obliczaniu diet i noclegów proszę postępować zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 299/2022/202
  • Zakup biletów powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi procedurami
  • W przypadku refundacji kosztów dokumenty księgowe będą obejmowały okres od 1 kwietnia 2024 roku

 

Zgłoszenia zawierające formularz DOC (do pobrania: DZIAŁANIE 2 Przyjazd zagranicznych ekspertów-formularz) oraz formularz EXEL (do pobrania: DZIAŁANIE 2 Przyjazd zagranicznych ekspertów -kosztorys) prosimy przesyłać na adres: sdnh@amu.edu.pl

 

Skip to content