Rolą Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest budowanie silnej społeczności młodych naukowców – doktorantek i doktorantów. KRD zależy na tym, aby doktorantki i doktoranci czuli się częścią społeczności, którą razem tworzymy.
Skip to content