Mgr Patryk Maćkowiak (doktorant III roku) został laureatem konkursu o Nagrodę im.  Aleksandra Gieysztora za najlepsze publikacje naukowe młodych autorów dotyczące dziejów średniowiecza. Pan P. Maćkowiak otrzymał II nagrodę ex aequo w kategorii artykuł naukowy za publikację “Pojęcia notoryjności i famy w protokole procesu polsko-krzyżackiego z lat 1320-1321”, jaka ukazała się w roku 2022 w czasopiśmie „Zapiski Historyczne” (t. 87, 2022, z. 1, s. 5-25). Uroczystość ogłoszenia laureatów konkursu odbyła się w dniu 1 grudnia w siedzibie Instytutu Historii PAN w Warszawie.  Więcej informacji na temat tegorocznej edycji konkursu można znaleźć pod linkiem: http://aleksandergieysztor.pl/laureaci/

Gratulujemy!

    Skip to content