Z przyjemnością przekazujemy informacje o tym, że pierwszy doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych złożył rozprawę doktorską. Mgr Franciszek Krawczyk (dyscyplina filozofia) przygotował rozprawę doktorską pt. Nauka bez centrum? Opór przeciw dominacji centrum na akademickich peryferiach pod kierunkiem Prof. UAM dr hab. Emanuela Kulczyckiego oraz dr Krystiana Szadkowskiego. Gratulujemy!
Fot. A. W. Brzezińska, za zgodą F. Krawczyka
Skip to content