Pracujesz nad doktoratem i myślisz o wyjeździe do USA na badania związane z tematem rozprawy doktorskiej? A może masz już stopień doktora i pracujesz nad projektem badawczym, nad którym chciał(a)byś pracować w Stanach Zjednoczonych? Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące składania wniosków do dwóch programów Fulbrighta na wyjazd do USA: Fulbright Junior Research Award 2025-26 oraz Fulbright Senior Award 2025-26.
⏰  17.05.2024, godzina 9:00
👩‍🎓👨‍🎓 Doktoranci i doktorantki; osoby z doktoratem pracujące na uczelni
🏠  Welcome Center UAM, ul. św Marcin 78
Podczas spotkania, które poprowadzi koordynatorka programu Patrycja Donaburska dowiesz się szczegółowych informacji dotyczących przygotowania wniosku, procesu rekrutacji do programu oraz pobytu na stypendium. Gośćmi specjalnymi będą osoby absolwenckie: Julia Stachura (doktorantka UAM) oraz Paweł Korpal (adiunkt UAM), które opowiedzą o swoich doświadczeniach z Programem Fulbrighta, amerykańskim kampusie oraz życiu w USA.
Skip to content