Rejestracja na przedmioty 2022/2023

Element programu kształceniaNazwa przedmiotu w j. polskimNazwa przedmiotu w j. angielskimLiczba godzinWydziałProwadzącySemestr
obowiązkowy 1 rokMetodologiaMethodology15WNoSZPiotr Podlipniak 7,5 h, M. Radomska 7,5hzimowy
obowiązkowy 2 rokSpecyfika pracy w dyscyplinieSpecificity of research work in the discipline15WNoSZEwa Schreiber-9h, Ł. Kiepuszewski-2h, P.Korduba-2h, T. Ratajczak-2h
obowiązkowy 1 rokWarsztat badaczaResearcher's Workshop30WNoSZJustyna Humięcka-Jakubowskaletni
obowiązkowe do wyboru-fakultetRozważania o muzyce na peryferiach uwagiOn music on the periphery of attention15WNoSZJustyna Humięcka-Jakubowskaletni
obowiązkowe do wyboru-fakultetMetafora kognitywna-codzienność czy poetycka wizja?Cognitive Metaphor – Everyday Reality or a Poetic Vision?15WNoSZIzabela Bogdanletni
obowiązkowe do wyboru-fakultetInterdyscyplinarne studia nad muzyką popularnąInterdisciplinary studies of popular music15WNoSZJakub Kasperskizimowy
wykład specjal obowiązkowy do wyboruSprawczość fotografii Photography as a source of action15WNoSZDorota Łuczakletni
wykład specjal obowiązkowy do wyboruWspółczesna recepcja sztuki pradziejowej: estetyka, tożsamość i politykaContemporary reception of prehistoric art: aesthetics, identity and politics15ArcheologiaAndrzej Rozwadowskizimowy
obowiązkowy 1 rokMetodologia archeologiiMethodology of archaeology15ArcheologiaDanuta Minta-Tworzowskazimowy
obowiązkowy 1 rokWarsztat badacza archeologa-humanistyResearcher's workshop of an archaeologist-humanist30ArcheologiaEwa Bugaj (6 h), Marcin Ignaczak 6h, Mateusz Jaeger (6 h),Michał Pawleta (6 h), Artur Różański (6 h)letni
obowiązkowe seminarium naukoweWokół aktualnych zagadnień współczesnej teologii Around current issues in contemporary theology 15Nauki Teologiczne Piotr Lewandowski – 2h, Adam Sikora – 2h, Maciej Szczepaniak – 2h, Paweł Wygralak – 2h,Maciej Olczyk – 4h ,Andrzej Pryba – 3h
obowiązkowy 1 rokMetodologia badań naukowych w naukach teologicznychMethodology of scientific research in theological sciences15Nauki TeologiczneTadeusz Filemon Janka OFM
obowiązkowy 1 rokWarsztat badacza teologaResearcher's Workshop theologian30Nauki TeologiczneJolanta Kurosz: Warsztat badacza pastoralisty – 5h, Mirosław Gogolik Warsztat badacza katechetyka – 5 godz. Jan Grzeszczak: Warsztat teologa mediewisty 2h Janusz Nawrot-Warsztat badacza Starego Testamentu 2h Warsztat badacza Nowego Testamentu 2h Michał Kieling: Warsztat badacza patrologii 2h Paweł Zając: Warsztat badacza historii Kościoła 2h Piotr Piasecki - Warsztat badacza dogmatyka 10h
obowiązkowy 2 rokSpecyfika pracy w dyscyplinie: nauki teologiczneWork specification in the discipline: Theology15Nauki TeologiczneElżbieta Kotkowska
obowiązkowe do wyboru-fakultetWspółczesne aspiracje partykularne przyczyną kryzysu powszechnego w prawosławiu. Modern particular aspirations are the cause of the universal crisis in Orthodoxy15Nauki TeologiczneJarosław Moskałyk
obowiązkowe do wyboru-fakultetWybrane zagadnienia współczesnej kultury z perspektywy filozoficznej.Selected issues of contemporary culture from a philosophical perspective15Nauki TeologicznePrzemysław Strzyżyńskiletni
obowiązkowe do wyboru-fakultet25 lat pojednania w Rwandzie – przebaczenie i pojednanie w kontekście religijnej i politycznej kultury Rwandy 25 years of reconciliation in Rwanda. Forgiveness and reconciliation in the context of Rwanda's religious and political culture.15Nauki TeologiczneDawid Stelmachletni
wykład specjal obowiązkowy do wyboruNiedziela dniem tożsamości chrześcijańskiej Sunday is the day of Christian identity15Nauki TeologiczneDariusz Kwiatkowski
wykład specjal obowiązkowy do wyboruApokalipsa jako objawienie sensu dziejówApocalypse as a revelation of the meaning of history15Nauki TeologicznePaweł Podeszwa
obowiązkowy SEMINARIUMFilozofia człowieka15FilozofiaMariusz Moryń
obowiązkowy 2 rokSpecyfika pracy w dyscyplinie filozofiaSpecifics of philosophical research15FilozofiaBartosz Kaluzińskizimowy
obowiązkowy 1 rokWarsztat badaczaResearcher's Workshop30FilozofiaBartłomiej Chomański
wykład specjal obowiązkowy do wyboruNauka w społeczeństwie. Wstęp do studiów nad nauką i techniką15FilozofiaAndrzej W. Nowak
obowiązkowy 1 rokMetodologia-Badania transdyscyplinarne: nowe metodologieTransdisciplinary research: the new methodologies15Nauki o kulturze i religiiEwa Rewerszimowy
obowiązkowy 2 rokSpecyfika pracy w dyscyplinie (etnologia i antropologia kulturowa)The specificity of work in the discipline (ethnology and cultural anthropology)15Nauki o kulturze i religiiAdam Pomiecińskizimowy
obowiązkowy 1 rokWarsztat badaczaResearcher's Workshop30Nauki o kulturze i religiiAgata Skórzyńska, Aleksandra Lis-Plesińska,Michał Krawczakletni
wykład specjal obowiązkowy do wyboruWolność w kulturze zachodniejFreedom in Western culture15Nauki o kulturze i religiiZbigniew Drozdowiczzimowy
wykład specjal obowiązkowy do wyboruDziedzictwo i historia publiczna w Azji WewnętrznejHeritage and Public Past in Inner Asia15Nauki o kulturze i religiiZbigniew Szmyt
obowiązkowe seminarium naukoweAntropologiaNauki o kulturze i religiiWojciech Dohnalletni
obowiazkowe 3 rokWarsztaty umiejętności miękkich15Nauki o kulturze i religiiMarek Chojnacki
obowiązkowy 1 rokMetodologiaMethodology15HistoriaEwa Domańskazimowy
obowiązkowy 2 rokSpecyfika pracy w dyscyplinieSpecificity of research work in the discipline15HistoriaMichał Zwierzykowskizimowy/letni
obowiązkowy 1 rokWarsztat badaczaResearcher's Workshop30HistoriaKatarzyna Balbuza, Bernadetta Manyśletni
obowiązkowe do wyboru-fakultetSłowianofilstwo - dyskurs tożsamościowy między etnosem a narodem15HistoriaMaciej Michalski
obowiązkowe do wyboru-fakultetWartości jako metody w badaniach humanistycznych15HistoriaEwa Domańska
wykład specjal obowiązkowy do wyboruFormy państw starożytnych15HistoriaKazimierz Ilski
wykład specjal obowiązkowy do wyboruKomunizm w Polsce. Budowa systemu, walka z systemem15HistoriaStanisław Jankowiak
obowiązkowe 1 rokdydaktyka akademicka15HistoriaDanuta Konieczka-Śliwińska
obowiązkowe do wyboru-fakultetAcademic writingAcademic writing15Thomas Anessi

Skip to content