Rekrutacja 2019/2020

Regulamin Szkoły Doktorskiej UAM

Ramowy program kształcenia

Efekty kształcenia do zrealizowania

Wniosek o powołanie promotora

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej UAM (§12) doktorant ma obowiązek przygotowania oraz realizacji indywidualnego planu badawczego w ustalonych terminach.

Indywidualny Plan Badawczy

Skip to content