Rekrutacja 2019/2020

Regulamin Szkoły Doktorskiej UAM

Ramowy program kształcenia

Ramowy program kształcenia określony jest w tym dokumencie:

Poniżej można pobrać w pliku Excel (wystarczy kliknąć w rysunek) zestawienie modułów uwzględniające wszystkie informacje wynikające z ramowego planu kształcenia.

Efekty kształcenia do zrealizowania zdefiniowane są w tym dokumencie:

Wniosek o powołanie promotora

Poniżej znajduje się wniosek w wersji polskiej i angielskiej.

Indywidualny Plan Badawczy

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej UAM (§12) doktorant ma obowiązek przygotowania oraz realizacji indywidualnego planu badawczego w ustalonych terminach.