Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2022/2023

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe oraz wykazującym się aktywnością na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod uwagę brana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie do Kapituły Stypendium dr. Jana Kulczyka
  • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4
  • Wniosek o stypendium (formularz poniżej)
  • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin konkursu, wniosek, oświadczenie

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej w jednym pliku na adres sdnh@amu.eu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.11.2022 r.

docx

Oświadczenie

Rozmiar: 18.52 KB
Data modyfikacji: 05-06-2023
pdf

Procedura

Rozmiar: 709.04 KB
Data modyfikacji: 05-06-2023
pdf

Regulamin

Rozmiar: 136.94 KB
Data modyfikacji: 05-06-2023
doc

Wniosek - EN

Rozmiar: 48.50 KB
Data modyfikacji: 05-06-2023
doc

Wniosek - PL

Rozmiar: 52.50 KB
Data modyfikacji: 05-06-2023

Dyrektorzy Szkół Doktorskich  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 22 listopada 2022 r.

Stypendia – Fundacja UAM / Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Fundacja UAM w Poznaniu i działający w jej strukturze organizacyjnej Poznański Park Naukowo-Technologiczny to instytucja nastawiona na twórcze łączenie nauki z gospodarką poprzez m.in. rozwój nowych technologii, specjalistycznych usług badawczych, transfer technologii oraz inicjatywy wspierające innowacyjność regionu.

Skip to content