19 grudnia odbyło się szkolenie (on line) pt. Prawa i obowiązki opiekuna naukowego – promotora i promotora pomocniczego – sprawującego opiekę nad doktorantem kształcącym się w szkole doktorskiej skierowane do promotorek i promotorów SDNH. Szkolenie zostało zorganizowane wspólnie ze Szkołą Nauk o Języku i Literaturze UAM.

Skip to content