W ramach projektu pt. „Umiędzynarodowienie kształcenia w Szkole Doktorskiej” finansowanego w ramach ID-UB przyznanego Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych poniżej, w dniu 19 lutego br ogłoszona nabór wniosków na trzy działania. Poniżej porzesyłamy listę osób, które otrzymały pozytywną decyzję  na złożony wniosek.

DZIAŁANIE 1: realizowane od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

10 mobilności doktorantów, wykładowców, promotorów, promotorów pomocniczych w wybranych ośrodkach naukowych (10 x 5000 PLN = 50.000 PLN)

– Koszty podlegające dofinansowaniu: koszy podróży, zakwaterowania i diet; koszty kwerend (licencje, skany, kopie)

Proponowane działania:

*kwerendy i badania terenowe związane z realizacją IPB przez doktorantów

*koszty wizyt studyjnych wykładowców oraz promotorów i promotorów pomocniczych w ośrodkach prowadzących studia doktoranckie; celem jest podniesienie kwalifikacji dydaktycznych oraz z zakresu mentoringu i tutoringu

Dofinansowanie w wysokości  5000 PLN otrzymnali:

lp. Imię nazwisko dyscyplina rok kształcenia ośrodek przyjmujący kraj
1 Michał Tomaszewski Historia I Hauptstaatsarchiv Dresden – Sächsisches Staatsarchiv Niemcy
2 Piotr Pokora, Łukasz Nowak Historia II Uniwersytet Boloński oraz Biblioteka Medicea Laurenziana we Florencji Włochy
3 Wiktor Stypczyński Historia II Vojensky ustredni archiv w Pradze Czechy
4 Ewelina Berdowicz Nauki  o Kulturze i Religii V Sapienza Università di Roma Włochy
5 Małgorzata Graś-Godzwon Nauki o Sztuce IV The Cuypers Library, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, OBA Public Library Amsterdam Holandia
6 Awzan Kacper Historia V Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči Słowacja
7 Dominik Stachowiak Archeologia II Polski Instytut Archeologiczny w Atenach Grecja
8 Taynna Mendonça Marino Historia IV Centre for Philosophical Studies of History at Oulu University (Oulu, Finland). Finlandia
9 Dyżlą Piotr Historia II Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA), Berlin. Niemcy
10 Katarzyna Kwiatkowska -Moskalewicz Historia V Centralna Biblioteka Uniwersytetu Jonathana Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem; Fritz Bauer Institut we Frankfurcie Niemcy

 

DZIAŁANIE 2: realizowane od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Przyjazd zagranicznych ekspertów – 4 osób (4 x 5000 PLN = 20.000 PLN)

– Koszty podlegające dofinansowaniu: koszy podróży, zakwaterowania i diet, wynagrodzeń/honorariów za przeprowadzone zajęcia

Proponowane działania: zaproszenie zagranicznych ekspertów reprezentujących dyscypliny wchodzące w skład SDH, którzy dla naszych doktorantów poprowadzą warsztaty i konsultacje dot. IPB realizowanych przez doktorantów reprezentujących SDNH

– Maksymalna kwota dofinansowania 1 działania to 5000 PLN

Dofinansowanie w wysokości  5000 PLN otrzymała:

lp. Imię nazwisko dyscyplina imię i nazwisko eksperta kraj
1 dr hab. prof. UAM Marianna Michałowska Nauki  o Kulturze i Religii Prof. Wolfgang Welsch Niemcy

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Szczegółowe informacje, zostaną wysłane drogą mailową.

Skip to content