Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany 06/06/2023.

Właścicielem tej witryny jest:

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, pokój 3.38
61-614 Poznań
Polska
Email: lp.ude.uma@hnds
Numer telefonu: 618291407

1. Ogólne

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

Skip to content