Finansowanie w ramach ID-UB przyznanego Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

DZIAŁANIE 1: Mobilność kadry i doktorantów (50 000 zł) – 10 mobilności doktorantów, wykładowców, promotorów, promotorów pomocniczych w wybranych ośrodkach naukowych (10 x 5000 PLN = 50.000 PLN)

 • Przyznane środki są przeznaczone na umiędzynarodowienie kształcenia, a zatem można sfinansować następujące działania: szkolenia i warsztaty związane z nabywaniem i poszerzaniem kompetencji dydaktycznych, zarządzaniem projektem naukowym, zarządzaniem materiałem badawczym; udział w szkołach letnich i kursach
 • Koszty kwalifikowane: diety, koszty dojazdu (bilety), noclegi, faktury/wpisowe/opłata rejestracyjna za warsztaty/szkolenia (z wyłączeniem aktywności realizowanych on line)
 • Koszty niekwalifikowane: zakup literatury i materiałów biurowych, koszty skanów, ksera, zakup sprzętu
 • Podróż nie może się odbywać samochodem prywatnym
 • Jedna osoba wypełnia jeden formularz
 • Zadania powinny być zrealizowane poza granicami kraju  w terminie do 15 września 2024 r.
 • Maksymalna kwota dofinansowania 1 działania to 5000 PLN
 • Termin ogłoszenia konkursu 7 maja 2024 r.
 • Termin przesyłania propozycji 20 maja 2024 r.
 • Ogłoszenie wyników 24 maja 2024 r.
 • Po zrealizowaniu zadania beneficjent jest zobowiązany do złożenia krótkiego sprawozdania z realizacji zadania w j. polskim i j. angielskim, które zostaną opublikowane na stronie internetowej SDNH
 • Przy obliczaniu diet i noclegów proszę postępować zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 299/2022/202
 • Zakup biletów powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi procedurami

Uwaga!!! W przypadku, gdyby wyjazd był planowany wcześniej niż termin ogłoszenia wyników konkursu prosimy o bezpośredni kontakt z p.o. Dyrektora SDNH – Prof. UAM dr hab. Anną Weroniką Brzezińską (anna.weronika.brzezinska@amu.edu.pl). W przypadku refundacji kosztów dokumenty księgowe będą obejmowały okres od 1 kwietnia 2024 roku

 

Zgłoszenia zawierające formularz DOC (do pobrania: DZIAŁANIE 1 Mobilność kadry i doktorantów-formularz) oraz formularz EXEL (DZIAŁANIE 1 Mobilność kadry i doktorantów -kosztorys ) prosimy przesyłać na adres: sdnh@amu.edu.pl

Skip to content