Z ogromną radością informujemy, że wszystkie dyscypliny naukowe w ramach których prowadzone są badania i kształcenie w SDNH UAM otrzymały bardzo wysokie oceny zarówno od Komisji Ewaluacji Nauki jak i od Ministra Edukacji i Nauki.

Szczególną radość sprawia fakt, że wszystkie dyscypliny naukowe które uzyskały najwyższą notę A+ na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza są prowadzone w Szkole Nauk Humanistycznych UAM.

https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/wyniki-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej

Bardzo cieszę się, że dokonania Doktorantek SDNH UAM, które prowadzą badania w ramach archeologii i nauk o kulturze i religii, które otrzymały najwyższą ocenę A+, zostały zauważone przez zespoły przygotowujące raport, który był podstawą procesu ewaluacji. Dlatego jeszcze raz gratuluję Paniom magister Ewelinie Berdowicz i Anecie Kuziole za dotychczasowe dokonania badawcze, przede wszystkim za publikacje naukowe, które po procesie recenzyjnym zostały opublikowane w renomowanych wydawnictwach i czasopismach.

Dokonania naukowe Doktorantów SDNH UAM uwzględnione w ewaluacji dyscyplin naukowych SNH UAM

To ogromna radość, że Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM mimo swojej niedługiej historii, mogła zaznaczyć swoją naukową obecność w procesie ewaluacji działalności naukowej dyscyplin.

prof. UAM dr hab. Remigiusz T. Ciesielski
Dyrektor
Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM

Skip to content