W ramach projektu pt. „Umiędzynarodowienie kształcenia w Szkole Doktorskiej” finansowanego w ramach ID-UB przyznanego Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, DZIAŁANIE 3 realizowane od stycznia 2024 r. do 31 kwietnia 2024 r. pn. Zakup przez biblioteki wydziałowe książek zagranicznych wskazanych przez wykładowców i promotorów i doktorantów przesyłamy listę publikacji, które zostaną zakupionie. 

Lista publikacji

 

Skip to content