Zapraszamy wszystkich doktorantów i doktorantki do udziału w 15. edycji badania jakości kształcenia.

Kwestionariusz, dostępny w języku polskim i angielskim, można wypełnić po zalogowaniu się do systemu ankieter.amu.edu.pl lub usosweb.amu.edu.pl do 30 czerwca 2024 r.

Udział w badaniu jest w pełni anonimowy.

Skip to content