PLAN ZAJĘĆ, SEMESTR LETNI 2023/2024

Zajęcia fakultatywne:

– Synodalność w życiu kościołaprof. UAM dr hab. Joanna Kurosz – pobierz sylabus

– Academic writingdr Thomas Anessi – pobierz sylabus

– Philosophy of ecumenism and Intercultural Dialoguedr Bartłomiej Sipiński – pobierz sylabus

– Początki nowoczesnej metody badań historycznychprof. UAM dr hab. Maciej Dorna – pobierz sylabus

Wykład specjalistyczny:

 – Potrzeba nowej apologetyki w kontekście osiągnięć nauk humanistycznych i społecznych – prof. UAM dr hab. Elżbieta Kotkowska – pobierz sylabus

– Tradycja obyczajowa we współczesnej rzeczywistości kulturowej w Polsce  prof. UAM dr hab. Jan Grad – pobierz sylabus

Specyfika pracy w dyscyplinie:

– Specyfika pracy w dyscyplinie – Archeologia – prof. dr hab. Marzena Szmyt; prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – pobierz sylabus

Warsztat umiejętności miękkich:

– Warsztat umiejętności miękkichdr Marek Chojnacki – pobierz sylabus

– Rozwój kariery zawodowej* – Dorota Pisula (Biuro Karier UAM)

 

Interdyscyplinarne seminarium naukowe:

lista znajduje się na w zakładce kształcenie w poszczególnych rocznikach

 

 

*Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 marca 2024, następnie będą konsultacje indywidualne wg harmonogramu ustalonego z prowadzącą, pod koniec cyklu zajęć będzie spotkanie dla wszystkich (termin uzgodniony z prowadzącą). W zajęciach biorą udział osoby zapisane na listę, które zgłosiły się do starosty III roku mgr. Michała Gęsiarza

Skip to content